Limas Inspection

 Limas Inspection AS har kontor og verksted i
Hestehaven Industriområde
4520 Lindenes

Vi er pr. i dag 5 asatte og utfører:


MPI - Magnetpulver kontroll
PT - Penetrerende væske kontroll
RT - Røntgenkontroll
UT - Ultralydkontroll
PMI - Positiv material identifikasjon
Sertifisering av sveisere
Tykkelsesmåling
Trykktesting
Videoskopi av rør innvendig
NDT Nivå 3. Tjenester


Kunder:
National Oilwell Varco AS
Sigurd Seland AS
GE Healthcare AS
Båtservice Offshore AS
Scan Mudring AS
Mias Mandal AS
Mandal Maskinering AS
Mindus Mandal AS
Stålesen Mek. Vanse AS
Peder Halvorsen Industri Kvinesdal AS
Parat Halvorsen Flekkefjord AS
Kontakt
Sigurd Seland AS
Smie og Mek. verksted

Postboks 153
4576 Lyngdal

Besøksadresse:
Industriveien 4, 4580 Lyngdal
Tlf: +47 38 33 15 15
Fax: +47 38 33 15 20
post@sigurd-seland.no
Sertifiseringer
NS-EN ISO 9001:2008 Sertifisert Bedrift