Mer om historien

Firmaet har holdt håndverkstradisjonen ved like siden begynnelsen av forrige århundre. Sigurd Seland var ikke mer enn 22 år gammel da han startet smia i Lyngdal. Da hadde han fullført framhaldsskolen og deretter gått i lære som smed i Flekkefjord. Unggutten var driftig og tok eksamen ved den offentlige tegneskolen før han dro inn til hovedstaden. Han ville lære mest mulig, og i Kristiania kombinerte han jobb og teknisk kveldsskole. Deretter bar det vestover igjen for unggutten. Han arbeidet både hos Kverneland på Klepp og til sist i Øystese, før han satset på å etablere eget firma.
Sent på året 1902 ble så en av Sørlandets mest tradisjonsrike bedrifter skapt. Den unge mannnen likte hardt arbeid og tok alt han kunne komme over av oppdrag den første tiden. Sigurd var drevet av et ønske om å lære mest mulig innen faget. Høsten 1905 fikk han s tipend til en studiereise, og ferden gitt til Sverige, Danmark og Tyskland. Under turen spurte og grov Sigurd ivrig, tegnet skisser og noterte opplysninger fra omviserne i verksteder og fabrikker han besøkte. Fra reisen sendte han fire reisebrev som ble trykt i avisene Agder i Flekkefjord og Lister i Farsund. Idag er dette kulturhistorisk skrift som gir en interessant beskrivelse både av fag og samfunnsforhold på den tiden.

I begynnelsen av forrige århundre dreide det meste seg om landbruk i Lyngdal, og Sigurd var sterkt interessert i landbruksmaskiner og jordbruksutstyr. Historien forteller at bøndene ikke ville kjøpe en plog han laget, de trodde mer på utenlandske varer. Dermed ga han plogen et svensk navn, og plogen solgte som varmt hvetebrød.

Han ble raskt anerkjent som en dyktig smed og flittig benyttet av bøndene i distriktet. Etter bare to års drift fikk han sitt første diplom og premie på landbruksutstilling i fylket. Det solide grunnlaget Sigurd Seland la, ble opphavet til en tradisjonsrik industriarbeidsplass i Lyngdal. I 1954 overtok den eldste sønnen Hoskuld driften, og fra 1977 har sønnesønnen Ivar ledet selskapet. Tider og markeder har skiftet, men AS Sigurd seland har kommet styrket gjennom alle konjunktursvingninger.