Plate og Sveis

Gode rutiner, moderne utstyr og godt kvalifiserte ansatte garanterer høy kvalitet på våre sveiseoppdrag. Vi utfører alle ønskede oppdrag innen karbonstål, rustfritt stål og aluminium. Alt sveisearbeid utføres av sertifiserte fagfolk i henhold til NS-EN 287/288.

Kvalitetskontroll

En egen sveisekoordinator følger produksjonen underveis, frem til ferdig produkt. Produksjons og sveisekontroll utføres i tett samarbeid med oppdragsgiver. Der kunden krever det, har vi også kontrller av uavhengige sertifiserende kontrollorgan som for eksempel Dt Norske Veritas eller American Bureau of Shipping. Dette gjennomføres både under produksjonen og på det ferdige produktet.

Sveiseavdelingen utfører oppgaver innen:

  • Offshore-relatert utstyr
  • Rørproduksjon
  • Trykkbeholdere, lagertanker
  • Landbasert industri
  • Mekanisk vedlikehold/reparasjoner

120 års erfaring innen mekanisk virksomhet!

Kontakt